„Dziura” w sercu czyli ASD

„Dziura” w sercu czyli ASD

Co to jest ASD?   ASD to z ang. atrial septal defect czyli ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. To jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca. Wyróżniamy kilka postaci tej wady w zależności od dokładnej lokalizacji tego ubytku.   Jak dochodzi do ASD?...