FOODOMIKA czyli zacznij od warzyw

      Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) i UNICEF wyznaczają konkretne dni, lata czy dekady, które mają zwrócić uwagę na istotne sprawy, dotyczące mieszkańców naszego globu. Na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjętej w grudniu 2019...